กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
อุตสาหกรรม เครื่องจักร / คลอรีนผง 65%
« กระทู้ล่าสุด โดย jeerapunsanook เมื่อ วันนี้ เวลา 04:14:06 PM »
รายละเอียดสินค้าราคา ฿


ราคาพิเศษ ฿3,100.00   หยิบใส่ตะกร้า


 Chlorine) เป็นสารเคมีที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากคลอรีนสามารถทำลายเชื้อโรคได้มากกว่า 99% รวมทั้ง อี.โคไล (E.coli) และ เชื้อไวรัส นอกจากนี้คลอรีนสามารถฆ่าเชื้อโรคในน้ำได้ในชั่วระยะเวลาหนึ่งที่ทำการเติม คลอรีนลงไปแล้ว ยังให้ผลในระยะยาวอีกด้วย โดยคลอรีนที่เติมลงไปจะละลายน้ำอยู่ในรูปของคลอรีนอิสระ (Residual Chlorine) ทำหน้าที่ฆ่าเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนมาในภายหลัง
 คุณสมบัติของคลอรีน   คลอรีน สามารถดำรงอยู่ในสภาพของเหลวและแก๊ส โดยทั่วไปจะทำปฏิกิริยาเคมีกับโลหะแทบทุกชนิดเมื่อมีความชื้นอยู่ด้วย คลอรีนเป็นสารที่ไม่ก่อการระเบิดและติดไฟด้วยตนเอง   คลอรีน ที่อุณหภูมิและความดันปกติ จะมีสภาพเป็นแก๊สสีเขียวตองอ่อน กลิ่นฉุน ถ้าปะปนอยู่ในอากาศจะเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ก๊าซคลอรีนจะหนักกว่าอากาศ2.5 เท่า ฉะนั้นเมื่อเกิดการรั่วคลอรีนจะแผ่คลุมบริเวณพื้นผิวดินหรือบนพื้นน้ำ และบริเวณที่ต่ำๆ ก๊าซคลอรีนจะละลายน้ำได้เพียงเล็กน้อย
คลอรีนเหลวมีสีอำพัน หนักกว่าน้ำประมาณ 1.5 เท่า ที่ความดันปกติ จะมีจุดเดือด -34 ๐C  เมื่อกลายสภาพเป็นแก๊สจะขยายตัวถึงประมาณ 460 เท่า ดังนั้นถ้าเกิดการรั่วควรแก้ไขไม่ให้เกิดการรั่วในสภาพเป็นของเหลว
คลอรีน เหลวและก๊าซคลอรีนที่แห้งจะไม่กัดกร่อนโลหะธรรมดา เช่น เหล็ก ทองแดง เหล็กไร้สนิท ตะกั่ว แต่โลหะดังกล่าวจะถูกกัดกร่อนอย่างรุนแรง ถ้าสัมผัสกับคลอรีนที่มีความชื้น ดังนั้น อุปกรณ์ที่ใช้งานเกี่ยวกับคลอรีนเหลว ควรปิดให้สนิทเมื่อเลิกใช้งานแล้ว เพื่อป้องกันความชื้นเข้าไปทำให้เกิดอันตรายได้
คลอรีนที่อยู่ในภาชนะบรรจุเป็นคลอรีนแห้ง (มีความชื้นน้อยกว่า 150 ส่วน ในล้านส่วน) จะมีสภาพเป็นของเหลวอยู่ภายใต้ความดันสูง ความดันนี้เปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิ โดยความดันจะสูงขึ้นตามอุณหภูมิ เพราะส่วนที่เป็นของเหลวจะขยายตัวเปลี่ยนสภาพเป็นแก๊ส ดังเช่นที่อุณหภูมิ 35๐C ความดันของก๊าซคลอรีนในภาชนะเหล็กจะเท่ากับ 10 เท่าของความดันอากาศ ถ้าอุณหภูมิขึ้นถึง 65 ๐C ความดันแก๊สภายในจะเท่ากับ 20 เท่าของความกดดันของอากาศ ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อภาชนะบรรจุ ดังนั้น จึงควรเก็บภาชนะบรรจุคลอรีนในที่ร่ม และมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
 ชนิดของคลอรีน           คลอรีน คือ สารที่นิยมใช้กันมากในการทำลายเชื้อโรคในน้ำ ซึ่งประสิทธิภาพในการทำลายเชื้อโรคได้สูงและราคาไม่สู้จะแพงนัก สีเป็นสีขาว ไม่เป็นที่รังเกียจ ยกเว้นแต่จะมีกลิ่นเหม็นเล็กน้อย สารคลอรีนโดยทั่วไปมี  2  ชนิด คือชนิดก๊าซและชนิดผง

 • ชนิดก๊าซคลอรีนมีสีเหลืองแกมเขียว มีความหนาแน่นประมาณ 2.5 เท่าของอากาศ และเมื่อเป็นของเหลว (คลอรีนเหลว 99%) จะมีสีเหลืองอำพัน มีความหนาแน่นเป็น 1.44 เท่า ของน้ำซึ่งเป็นอันตรายต่อปอดและเนื้อเยื่อต่างๆ โดยจะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบหายใจ เยื่อบุจมูก และผิวหนัง ซึ่งผลกระทบที่เป็นอันตรายจากการสัมผัสกับก๊าซคลอรีนที่จะเริ่มเห็นได้ ชัดเจน คือที่ความเข้มข้นประมาณ 5 ppm. ขึ้นไป และที่ความเข้มข้น 5-10 ppm. จะทำให้การหายใจติดขัด น้ำตาไหล ระคายเคืองผิวหนัง ระคายเคืองปอด และเมื่อความเข้มข้นสูงขึ้น เช่น หากได้รับก๊าซคลอรีนในปริมาณ 1,000 ppm. จะทำให้เสียชีวิตได้ ดังนั้นจึงต้องใช้ความระมัดระวัง และต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้งและควบคุมการทำงาน  คลอรีน ไม่ไหม้ไฟแต่ช่วยในการสันดาปเหมือนออกซิเจน และพบว่าก๊าซคลอรีนทำปฏิกิริยารุนแรงกับไขมัน แอมโมเนีย เทอร์เพนไทน์ และไฮโดรคาร์บอน ไม่เป็นตัวนำไฟฟ้า ไม่กัดกร่อน(Corrosive) เมื่อแห้ง
 • ชนิดคลอรีนผงหรือที่รู้จักกันในนามของ “ผงปูนคลอรีน” มีอยู่ด้วยกันหลายชนิด คือ

    2.1 แคลเซียมไฮโปรคลอไรต์ (Calcium hypochlorite) เป็นผงสีขาว ละลายน้ำได้ดีมีสูตรทางเคมี คือ Ca(OCl)2  มักจะผลิตให้มีความเข้มข้นระหว่าง 60-70% โดย น้ำหนัก คลอรีนผงชนิดนี้หาได้ง่าย ราคาไม่แพง ไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยงอย่างรุนแรง ไม่ทำให้เสียรสชาติ ฆ่าเชื้อโรคในเวลาไม่นานเกินไป และยังคงมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคต่อไปได้อีก สะดวกต่อการใช้งาน และสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพได้ง่าย ดังนั้น จึงเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุด
   
   
    2.2  โซเดียมไฮโปรคลอไรต์ (Sodium hypochlorite) เป็นสารละลายใส สีเหลืองอมเขียวมีสูตรทางเคมี คือ NaOCl ความเข้มข้นประมาณ 16% โดยน้ำหนัก มีความเสถียรน้อยกว่าแคลเซียมไฮโปรคลอไรต์ ทำให้เสื่อมสภาพได้อย่างรวดเร็ว จึงควรเก็บไว้ในที่มืดและอุณหภูมิไม่สูงกว่า 30 ๐C เพื่อชะลออัตราการเสื่อมคุณภาพและอายุในการเก็บไม่ควรเกิน 60-90 วัน สำหรับสารละลายโซเดียมไฮโปรคลอไรต์ เมื่ออยู่ในสภาวะ pH ต่ำ จะระเหยเป็นหมอกคลอรีนสามารถระเบิดได้ 2.3  ปูนคลอไรด์ (Chlorinated Lime or Chloride of Lime or Bleaching Powder) หรือบางทีเรียกว่า “ผงฟอกสี” มีสูตรทางเคมี คือ CaOCl2  ผลิตได้จากปฏิกิริยาเคมีระหว่างคลอรีนและปูนขาว มีความเข้มข้นประมาณ 35% โดยน้ำหนัก
  ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคของผงปูนคลอรีน
  การใช้คลอรีนฆ่าเชื้อโรคอย่างมีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการดังนี้

 • ความเข้มข้นของคลอรีนอิสระ (Free chlorine residual) ความ เข้มข้นและปริมาณของคลอรีนที่เติมลงในน้ำไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดในการฆ่า เชื้อโรค หากแต่เป็นปริมาณคลอรีนอิสระที่เหลืออยู่ในน้ำ ซึ่งวัดได้หลังจากช่วงระยะเวลาสัมผัสอันหนึ่งแต่การเติมคลอรีนน้อยเกินไป จะไม่ทำให้เกิดคลอรีนอิสระขึ้นและอาจจะทำลายเชื้อโรคในน้ำได้ไม่ทั้งหมด แต่การเติมคลอรีนในปริมาณที่มากเกินไป จะทำให้น้ำมีกลิ่นฉุนของคลอรีนและทำให้รสชาติของน้ำเสียไปด้วย ทั้งยังเป็นการสิ้นเปลืองคลอรีนโดยใช่เหตุ นอกจากนี้ คลอรีนยังมีฤทธิ์กัดกร่อน อาจทำให้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ เสียหายได้ ดังนั้น ในการเติมคลอรีนจึงต้องเติมในปริมาณที่พอเหมาะ คือ สามารถฆ่าเชื้อโรคได้หมด รวมทั้งก่อให้เกิดคลอรีนอิสระที่แนะนำ คือระหว่าง 0.2-0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร(0.2-0.5 ppm.)  ณ เวลาสัมผัส 30 นาที กล่าวคือภายหลังจากที่ทำการเติมสารละลายคลอรีนไปแล้ว 30 นาที ต้องสามารถวัดปริมาณคลอรีนอิสระได้ระหว่าง 0.2-0.5 มิลลิกรัมต่อล        
 • ระยะเวลาในการฆ่าเชื้อโรค ( Duration of contact)ทั้งนี้โดยเริ่มตั้งแต่เวลาที่เติมสารละลายผงปูนคลอรีนลงไปในน้ำจนถึงเวลาที่ผู้ใช้เริ่มใช้น้ำเป็นรายแรกไม่ควรน้อยกว่า 30 นาที หรือถ้านานกว่านั้นการฆ่าเชื้อโรคของสารละลายผงปูนคลอรีนก็จะมีมากขึ้นด้วย และทำให้กลิ่นลดลง
 • อุณหภูมิ (Temperature) ถ้า อุณหภูมิสูงประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคของผงคลอรีนจะลดลง แต่ในทางตรงข้ามถ้าอุณหภูมิต่ำ ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคของผงปูนคลอรีนจะดีขึ้น

   
   

 • ความขุ่นของน้ำ(Turbidity) อนุภาค ความขุ่นในน้ำอาจเป็นเกราะกำบังให้เชื้อโรค ทำให้คลอรีนไม่สามารถเข้าไปสัมผัสและฆ่าเชื้อโรคได้ ดังนั้น ถ้าต้องการให้คลอรีนมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคได้ดีจึงต้องทำให้น้ำมี ความใสสูง คือ ต้องมีความขุ่นน้อยกว่า 10 NTU (Nephelometric Turbidity Units) โดยการเติมสารส้ม เพื่อให้อนุภาคของความขุ่นจับตัวรวมกันตกตะกอน และผ่านถังกรอง

   
   

 •    5. สภาพความเป็นกรด-ด่างของน้ำ (pH) มีผลต่อการฆ่าเชื้อโรคของคลอรีน เนื่องจากคลอรีนจะแตกตัวเป็นไฮโปรคลอรัส (Hypochlorus : HOCl ) ซึ่งมีอำนาจในการฆ่าเชื้อโรคได้ดีเมื่อน้ำมีสภาพเป็นกรดเล็กน้อย หาก pH สูงกว่า 7.5 จะทำให้เกิด OCl-  มากขึ้น ซึ่ง  OCl-  นี้มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคด้อยกว่า HOCl  จะทำให้ต้องสิ้นเปลืองคลอรีนมากขึ้น และหากค่า pH สูงถึง 9.5 จะเกิด OCl-  ถึง100%

   ข้อดี-ข้อด้อยของการใช้คลอรีนในการฆ่าเชื้อโรค

 • ข้อดีของการใช้คลอรีน

  เป็นสารเคมีที่หาได้ง่าย       
  ราคาไม่แพง
  ละลายน้ำได้ดีที่อุณหภูมิปกติ
  ไม่ทำให้น้ำเสียรสชาติ
  ไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยงอย่างรุนแรง
  ฆ่าเชื้อโรคในเวลาไม่นานเกินไปและมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคในน้ำต่อไปได้อีก
  สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพได้
   
   

 • ข้อด้อยของการใช้คลอรีน

   
   
   ทำปฏิกริยากับกลุ่มของกรดอินทรีย์ (Organic acid) คือ กรดฮิวมิค (Humic acid) เกิดไตรฮาโลมีเทน (Trihalomethanes : THMs) ซึ่ง เป็นสารก่อมะเร็ง ดังนั้นในแง่ของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สำนักงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อม สหรัฐอเมริกา จึงกำหนดความเข้มข้นสูงสุดของไตรฮาโลมีเทน (THMs) ไว้ที่ 0.08 มิลลิกรัมต่อลิตร (ppm.) ในน้ำดื่ม ขณะที่องค์การอนามัยโลก (World Health Organizasion : WHO) กำหนดความเข้มข้นของไตรฮาโลมีเทน (THMs) ที่ไม่เกิน 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร (pp    แต่จากการศึกษาเปรียบเทียบขององค์การอนามัยโลก (WHO) เกี่ยวกับความเสี่ยงจากอันตรายของการใช้คลอรีนในการฆ่าเชื้อโรคในน้ำ  การก่อให้เกิดสารไตรฮาโลมีเทน (THMs) และ อันตรายที่เกิดจากโรคระบบทางเดินอาหารที่มีน้ำเป็นสื่อที่มีผลต่อสุขภาพ พบว่า อันตรายจากการใช้คลอรีนฆ่าเชื้อโรคในน้ำและการเกิดสารไตรฮาโลมีเทนเป็นส่วน เล็กน้อย เมื่อเทียบกับการเกิดโรคของระบบทางเดินอาหารที่มีน้ำเป็นสื่อ
  การเตรียมสารละลายคลอรีนในการฆ่าเชื้อโรค
  การ เติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรคในน้ำนั้น จะต้องระลึกเสมอว่า เมื่อเติมสารละลายคลอรีนไปแล้ว คลอรีนจะต้องสามารถฆ่าเชื้อโรคในน้ำได้หมดขณะเดียวกันต้องมีคลอรีนอิสระอยู่ ในน้ำด้วยซึ่งปริมาณของคลอรีนอิสระ จะต้องมีอยู่ระหว่าง 0.2-0.5  มิลลิกรัมต่อลิตร แต่ในกรณีที่มีการระบาดของโรคระบบทางเดินอาหารที่มีน้ำเป็นสื่อ เช่นโรคอุจจาระร่วงอย่างรุนแรง โรคบิด ฯลฯ  ต้องเพิ่มปริมาณคลอรีนอิสระเป็นประมาณ 1.0 มิลลิกรัม ต่อลิตร เพื่อป้องกันการปนเปื้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในภายหลัง ดังนั้น ในการเติมคลอรีนเพื่อการฆ่าเชื้อโรคในน้ำต้องเติมสารละลายคลอรีนให้มีปริมาณ คลอรีนสูงกว่าจำนวนที่จะให้เกิดเป็นคลอรีนอิสระเสมอ   สำหรับการเตรียมสารละลายคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรคในครัวเรือนมักใช้คลอรีนผง ความเข้มข้น 60%การ ใช้งานต้องนำมาละลายน้ำ แล้วนำส่วนที่เป็นน้ำใสผสมน้ำตามอัตราส่วนและวัตถุประสงค์ในการใช้ เช่น ใช้ฆ่าเชื้อโรคในน้ำดื่ม-น้ำใช้ ใช้ล้างผักสด ผลไม้ อาหารทะเล ภาชนะอุปกรณ์ และอาคารสถานที่ต่างๆ
  วิธีการเตรียมคลอรีน

 • เตรียมน้ำใส่ภาชนะตามขนาดที่ต้องการใช้ประโยชน์

   
   

 • ตักน้ำใส่แก้วมา 1 แก้ว

   
   
  สินค้ารับประกันคุณภาพสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายขาย  08894178262/02-046-1162 (เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00 น.)
   
   
   
  คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : โหลดแนวข้อสอบงานราชการนักวิชาการสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://xn----6wf3bnj7bdlayu2ag9al1i7jqeya.blogspot.com/2017/06/blog-post.html

  Tags : คลอรีนผง,ผลิดน้ำดื่ม,โรงงานผลิดน้ำดื่ม
2
อุตสาหกรรม เครื่องจักร / เครื่องล้างขวด 24 หัว (มีปั๊ม)
« กระทู้ล่าสุด โดย sudteen555 เมื่อ วันนี้ เวลา 04:11:41 PM »รายละเอียดสินค้า


เครื่องล้างขวด 24 หัว (มีปั๊ม) พร้อมแผ่นล็อค + ลัง 
คุณสมบัติ


วิธีการจัดส่งสินค้า
บริการจัดส่งสินค้า ทั่วประเทศ ผ่านบริษัท ขนส่ง ฟรี ค่าบริการจัดส่งสินค้าไปยังบริษัทขนส่ง

 • ภาคอีสานและภาคกลาง ผ่าน IT TRANSPORT CO.,LTD. Telephone : 02-1911101-4 , 090-2628646 , 087-6426039
 • ภาคเหนือ ผ่าน บริษัท นิ่มซี่เส็ง สาขา ตลาดไท
 • ภาคใต้ผ่านบริษัท ภูเก็ตศรีสุชาติขนส่ง 


+ ดูเพิ่ม

 


 

เครดิตบทความจาก : http://best-water-filter.lnwshop.com/manage/inventory/product/31/

Tags : เครื่องล้างขวด,ผลิดน้ำดื่ม
3
ธุรกิจ งาน / บริษัทลงทะเบียนการจัดประชุมผู้ถือหุ้น AGM EGM
« กระทู้ล่าสุด โดย Cloudsupachai111 เมื่อ วันนี้ เวลา 04:09:53 PM »


จัดประชุมผู้ถือหุ้น AGM EGM ครบวงจร - Penguin
เผยแพร่โดย Aum Atitaya · 27 มกราคม · 
จองตัวทีมเราสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ทั้ง AGM/EGM.. พร้อมระบบที่พัฒนาจากทีมฝีมือเยี่ยมที่ผ่านการทำงานมามากกว่า 20 บริษัท..ประมวลผลรวดเร็ว ฉับไว ถูกต้อง 1000% - สามารถรองรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับผู้ถือหุ้นทุกรูปแบบ ลดขั้นตอนการทำงานด้วยระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย มีความรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ สามารถตรวจสอบได้แบบ Real Times พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง กฎเกณฑ์ และเงื่อนไขที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้งยังได้ตระหนักถึงการให้บริการที่ครบวงจรเพื่อสร้างภาพลักษณ์และการกำกับกิจการที่ดีให้กับองค์กร
#agm #egm #จัดประชุมผู้ถือหุ้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 086-337-9496 (คุณน๊อต) 095-963-9696 (คุณกิ้ว)
[url=http://www.penguinorganize.com]www.penguinorganize.com[/url] [url=http://www.facebook.com/PenguinOrganize]www.facebook.com/PenguinOrganize[/url]
ราคาเบาๆ...กับการจัดงานที่มีระดับ....ทีมงานโปรเฟสชั่นนอลทุกคน...โปรโมชั่นวันนี้เรามั่นใจว่าถูกกว่าใคร...
ไม่ต้องยุ่งยากเราจัดเตรียมให้ทุกขั้นตอน...ประมวลผลถูกต้อง 100%
ติดต่องาน : 086-337-9496 (คุณน๊อต) 095-963-9696 (คุณกิ้ว)
#agm #egm
จัดประชุมผู้ถือหุ้น AGM EGM ครบวงจร - Penguin
เผยแพร่โดย Nissara Klamsri · 3 ธันวาคม 2017 · กรุงเทพมหานคร · 
โปรโมชั่นแรงก่อนใคร สำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ทั้ง AGM/EGM.. พร้อมระบบที่พัฒนาจากทีมฝีมือเยี่ยม..ประมวลผลรวดเร็ว ฉับไว ถูกต้อง 1000%
- สามารถรองรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับผู้ถือหุ้นทุกรูปแบบ ลดขั้นตอนการทำงานด้วยระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย มีความรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ สามารถตรวจสอบได้แบบ Real Times พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง กฎเกณฑ์ และเงื่อนไขที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้งยังได้ตระหนักถึงการให้บริการที่ครบวงจรเพื่อสร้างภาพลักษณ์และการกำกับกิจการที่ดีให้กับองค์กร
#agm #egm #จัดประชุมผู้ถือหุ้น                                              ติดต่องาน : 086-337-9496 (คุณน๊อต) 095-963-9696 (คุณกิ้ว)
#agm #egm
มืออาชีพในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ทั้ง AGM/EGM.. พร้อมระบบที่พัฒนาจากทีมฝีมือเยี่ยมที่ผ่านการทำงานมามากกว่า 20 บริษัท..ประมวลผลรวดเร็ว ฉับไว ถูกต้อง 1000%
- สามารถรองรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับผู้ถือหุ้นทุกรูปแบบ ลดขั้นตอนการทำงานด้วยระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย มีความรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ สามารถตรวจสอบได้แบบ Real Times พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง กฎเกณฑ์ และเงื่อนไขที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้งยังได้ตระหนักถึงการให้บริการที่ครบวงจรเพื่อสร้างภาพลักษณ์และการกำกับกิจการที่ดีให้กับองค์กร
#agm #egm #จัดประชุมผู้ถือหุ้น #ประชุมผู้ถือหุ้น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
ติดต่องาน : 086-337-9496 (คุณน๊อต) 
095-963-9696 (คุณกิ้ว)
[url=http://www.penguinorganize.com]www.penguinorganize.com[/url]
[url=http://www.facebook.com/PenguinOrganize]www.facebook.com/PenguinOrganize[/url]
_________________________________

#ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ
#ผู้ถือหุ้น ภาษาอังกฤษ
#ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ pantip
#ผู้ถือหุ้น คือ
#ผู้ถือหุ้นบริษัท
#ผู้ถือหุ้น บริษัทจํากัด
#ผู้ถือหุ้น ปตท
#หุ้น หลักทรัพย์
#ความรับผิดของผู้ถือหุ้น บริษัทจํากัด
#คุณสมบัติผู้ถือหุ้นบริษัท
#จํานวนผู้ถือหุ้นบริษัทจํากัด
#ขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทจํากัด
#กรรมการบริษัท ต้องมีกี่คน
#สรุปบริษัทจํากัด
#กฎหมายบริษัทจํากัด
#การถือหุ้นในบริษัท จํากัด
#สิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทจํากัด
#สิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้น
#สิทธิของผู้ถือหุ้นได้แก่อะไรบ้าง
#ความรับผิดของผู้ถือหุ้น บริษัทจํากัด
#สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย
#กรรมการ กับ ผู้ถือหุ้น ต่างกันอย่างไร
#คุณสมบัติผู้ถือหุ้นบริษัท
#สิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย มีอะไรบ้าง
#ราคาหุ้น
#ราคาหุ้นวันนี้
#settrade
#ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
#ตลาดหุ้น
#set index ย้อนหลัง
#วิเคราะห์ ตลาดหุ้น วัน นี้
#ราคาหุ้นย้อนหลัง
#วิเคราะห์ ตลาดหุ้น วัน นี้
#ชื่อย่อตลาดหุ้นไทย
#ตลาดหุ้น คือ
#เปิดตลาดหุ้น 10 คู่วันนี้
#ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
#set index ย้อนหลัง
#ตลาดหุ้นยุโรป
#วิเคราะห์ ตลาดหุ้น เอเชีย
(ป)

[/url]
4
เกมส์ ของเล่น / ว่าวขนาดใหญ่ มาชักว่าว กันครับ จัดเต็ม
« กระทู้ล่าสุด โดย veerachai29 เมื่อ วันนี้ เวลา 04:09:03 PM »
ว่าว รูปนกอินทรีย์ ขนาดใหญ่ 150x70 cm
 
รายละเอียดสินค้า
 เปิดประสบการณ์ใหม่ให้บุตรหลานของท่านด้วยว่าวรูปนกอินทรีย์สุดเท่ที่จะทำให้บุตรหลานของท่านเพลิดเพลินกับการเรียนรู้ทักษะการควบคุมว่าวในแรงลมและฝึกการใช้สมาธิได้อย่างสนุกสนาน เสริมสร้างพัฒนาการและความคิดสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี...อีกหนึ่งของเล่นดีๆที่ไม่ควรพลาด!
ว่าวรูปนกอินทรีย์ : สีดำ ว่าวนกอินทรีย์ เป็นว่าวสายเดี่ยวที่สวยงามขนาดใหญ่1.50เมตร ก้านเป็นก้านคาร์บอน ผ้าร่มสำหรับทำว่าวสายเดี่ยว ถอดประกอบได้

รายละเอียดผลิตภัณฑ์:
- ว่าวรูปนกอินทรีย์ ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี น้ำหนักเบาและทนทาน
 - โครงว่าวเป็นพลาสติคแข็ง สามารถประกอบได้ง่าย
 - มีการออกแบบที่สวยงาม สมจริง
 - ช่วยฝึกสมาธิและการใช้สายตา รวมทั้งพัฒนาการเคลื่อนไหวของมือและการตัดสินใจ
 - เหมาะสำหรับเล่นในที่โล่งกว้างและมีลม ควบคุมการเคลื่อนที่ของว่าวได้ด้วยตัวเอง
 - ขนาดโดยประมาณ : 70 x 150 ซม.
ว่าวนกอินทรีย์ เป็นว่าวสายเดี่ยวที่สวยงามขนาดใหญ่1.50เมตร ก้านเป็นก้านคาร์บอน ผ้าร่มสำหรับทำว่าวสายเดี่ยว ถอดประกอบได้
 
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : ว่าวขนาดใหญ่

ที่มา : http://www.lazada.co.th/150x70-cm-19482823.html

Tags : ว่าวนกอินทรีย์,ว่าวขนาดใหญ่,ชักว่าว
5
คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ สถาปนิก ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อบต.พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2360

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ สถาปนิก ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อบต.พร้อมเฉลย 
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการ SP ACADEMY
ปีที่พิมพ์ : ธันวาคม 2556 
จำนวนหน้า 238 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
-พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
-พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543
-พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
-สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
-พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518
-สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518
-ความรู้โครงสร้างอาคารและคอนกรีต
-ข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ.2545
-ความรู้เกี่ยวกับงานเฉพาะตำแหน่ง : สถาปนิก
-ความจำเป็นและความเหมาะสมในการดำเนินการควบคุมอาคาร
-มาตรฐานการผังเมือง
-แนวข้อสอบตำแหน่ง สถาปนิก 3
-เฉลยคำตอบ

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)
6
เสริมสวย สุขภาพ / ศัลยกรรมเกาหลีในไทย ที่ดีที่สุด ราคาไม่แพงมาก
« กระทู้ล่าสุด โดย ryry005 เมื่อ วันนี้ เวลา 04:00:41 PM »
  คนไทยฮิตทำศัลยกรรมเกาหลีมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการทำจมูก ตา และหน้าอก เนื่องจาก “จุดด้อยของคนไทย ส่วนใหญ่เป็นเรื่องจมูกกับตา บางคนตาชั้นเดียวแต่อยากให้เป็นสองชั้น บางคนจมูกหัก ดั้งหักก็อยากให้มันโด่งขึ้นมา หรือชาวตะวันออกเฉียงเหนือมักจะมีปัญหาเรื่องโหนกแก้มสูงหรือ กรามใหญ่ หน้าบาน  แนะนำที่ wonjinthailand.com   ศัลยกรรมเกาหลีในไทย ที่ดีที่สุด ราคาไม่แพงมาก

https://www.wonjinthailand.com
https://www.wonjinthailand.com/ตั้งหลักก่อนทำศัลยกรรมเกาหลี/1764.html

line @wonjinthailand


ศัลยกรรมเกาหลี ,  ศัลยกรรม,  ศัลยกรรมเกาหลี รีวิว,  ศัลยกรรมเกาหลีที่ไหนดี
7
คู่มือ แนวข้อสอบ นักวิชาการพาณิชย์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กลุ่มบริหารทั่วไป พร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2101คู่มือ แนวข้อสอบ นักวิชาการพาณิชย์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กลุ่มบริหารทั่วไป พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการ SP ACADEMY
ปีที่พิมพ์ : กันยายน 2557
จำนวนหน้า 232 หน้า 
รูปแบบ : เอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
- ประวัติกรมทรัพย์สินทางปัญญา
- ค่านิยมกรมทรัพย์สินทางปัญญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2556
- ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา
- พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
- พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ.สิทธิบัตร (ฉบับที่2) พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ.สิทธิบัตร(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543
- พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545
- ความรู้เกี่ยวกับความลับทางการค้า
- พระราชบัญญัติคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. 2543
- พระราชบัญญัติการผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. 2548
- ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่าด้วยการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์และการให้บริหารข้อมูลลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556
- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539
- ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
- แนวข้อสอบ คำถาม-ตอบ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/165


*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

8
GLUTA MN by Mn SKINCARE กลูต้า เอ็มเอ็น กลูต้าอนุพันธ์เข้มข้น ขาว ใส ลดสิว ลดฝ้า ใน 7 วัน สารสกัดจัดเต็มที่สุด
 
รวมสารสกัดต่างๆ ไว้ครบ ในกล่องเดียว ช่วยให้ผิวขาวใส หน้าเนียนออร่า และยังช่วยเรื่องสิว

 ฝ้า กระ ได้เป็นอย่างดี ความปลอดภัย
100%
Gluta MN เป็นอาหารเสริม ช่วยเรื่องผิวพรรณ ให้ผิวสุขภาพดี มีผิวที่ใสแบบมีออร่า ช่วยเรื่อง

สิว และจุดด่างดำ ที่สุดของความขาวใสออร่า

 
ส่วนประกอบสำคัญของ GLUTA MN by Mn SKINCARE
 
   - ไลโคปีน (Lycopene) ลดริ้วรอย ชะลอความแก่ บำรุงผิวพรรณให้สดใส เปล่งปลั่ง

มีชีวิตชีวา อีกทั้งยังมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าผักชนิดอื่น ถึง 10 เท่า

 
   - สารสกัดจาก ทับทิม (Pomegranate Extract) มีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระ

สูงมาก ช่วยลดการเกิดเม็ดสีผิวเมลานิน ลดจุดด่างดำ พร้อมปรับผิวให้ขาวอมชมพูสุขภาพดี

 
   - สารสกัดจาก เมล่อน SOD (Melon Extract) สารต้านอนุมูลอิสระเกรดพรีเมียมที่สกัด

จากผลเมล่อน ต้อต้านการเสื่อมของเซลล์ในร่างกาย ส่งผลให้ผิวพรรณดูสวยใส สุขภาพดี

 
   - คอลาเจน (Collagen) ช่วยเสริมสร้างผิวให้แข็งแรง มีความยืดหยุ่น ผิวยกกระชับ

ริ้วรอยลดเลือนลง ช่วยให้ผิวสดชื่น สดใส แลดูมีชีวิตชีวา เต่งตึง ดูมีน้ำมีนวล สุขภาพดี

 
   - แอล กลูต้าไธโอน (L-Glutathione) ช่วยยับยั้งการเกิดเม็ดสีดำในชั้นผิว (เมลานิน)

ทำให้ผิวขาวใสอย่างเป็นธรรมชาติ อีกทั้งยังช่วย เสริมการทำงานของคอลลาเจนให้ดีขึ้นอีกด้วย

 
วิธีรับประทาน GLUTA MN by Mn SKINCARE : รับประทานวันละ 1-2 แคปซูล ก่อนนอน

ทุกวัน

 
เลขที่ อย. : 11-1-03654-1-0329
 
1 กล่อง มี 30 แคปซูล

แหล่งขายส่งเครื่องสำอางราคาถูก Konsuayshopping คนสวยช้อปปิ้งสวย ครบจบที่เดียวแหล่งรวมอาหารเสริมลดน้ำหนัก เครื่องสำอางจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง รับประกันของแท้ 100% ทุกชิ้น9
ครั้งคราวการอยู่กับอะไรเดิมๆก็ทำให้พวกเรารู้สึกเบื่อหน่าย ไม่สดชื่นจนกระทั่งต้องยืนขึ้นมาเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่าง การอยู่ภายในห้องแบบเดิมๆก็เช่นกัน เพราะฉะนั้นพวกเรามาจัดห้องใหม่ เปลี่ยนแปลงที่วางเครื่องเรือน เพิ่มของตกแต่งที่ช่วยสร้างขีวิตชีวันให้กับห้องของคุณอย่างแจกันดอกไม้สวยๆและการเปลี่ยนบรรยกาศในห้องด้วยการเปลี่ยนสีฝาผนัง วอลเปเปอร์แล้วก็ลายพื้นก็จะทำให้ห้องของคุณแปรไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือ
ยกป่าดิบชื้นมาไว้ในห้อง ด้วยกระเบื้องยางปูพื้น
เป็นแนวที่สายรักธรรมชาติจำต้องชอบอย่างแน่แท้ การเลือกวอลเปเปอร์เป็นลายธรรมชาติอย่างป่าหรือภูเขามาตกแต่งไว้ที่ฝาผนังด้านหนึ่งแล้วปูพื้นด้วยกระเบื้องยางลายไม้ที่มีลวดลายกับลายผนังทำให้คุณรู้สึกราวกับอยู่ท่ามกลางป่าดงสีเขียวชอุ่ม ให้บรรยากาศสดชื่นผ่อนคลาย ยิ่งแม้เลือกภาพที่มีลักษณะเป็นทางทอดยาวค่อนข้างจะช่วยตบตาให้ห้องของคุณมองกว้างใหญ่ขึ้นด้วย แต่งห้องอย่างนี้ไม่ต้องออกท่องเที่ยวป่าไหนเลยอยู่กับบ้านก็รู้สึกชื่นบานได้เหมือนกัน
ตกแต่งผนังด้วยฟ้าทะเล กับพื้นกระเบื้องยางลายไม้PVC
เป็นอีกแนวที่สายรักธรรมชาติน่าจะชอบ การนำวอลเปเปอร์ลายฟ้าหรือทะเลมาตกแต่งในห้องนอนจะทำให้พวกเรารู้สึกประหนึ่งว่านอนอยู่ขอบหาดทรายใต้ฟ้าสีครามให้มีความผ่อนคลายแบบสุดๆอย่างกับได้ออกท่องเที่ยวสมุทรครั้งใดก็ตามก้าวเข้ามาในห้องเลยทีเดียว การเลือกสีพื้นให้ถูกกัน ควรที่จะทำการเลือกเป็นสีน้ำตาลอ่อนออกสีทรายหรือเป็นสีขาวราวกับพวกเรากำลังนั่งอยู่บนระแนงไม้ริมตลิ่งเพื่อชมวิวทะเลก็สวยไม่เย้าหยอก
ใช้กระเบื้องยาง จัดห้องแบบดิบเท่ๆ
การตกแต่งห้องด้วยการตำหนิดวอลเปเปอร์ลายก้อนอิฐที่ฝาผนังด้านหนึ่งน่าจะเป็นสไตล์ที่เพศชายคนไม่ใช่น้อยชอบ เปลี่ยนบรรยากาศในห้องนอนให้มองหรูแบบดิบๆแม้กระนั้นก็มีเสน่ห์เฉพาะบุคคล ฝาผนังลายอิฐหรือปูนเปลือยเข้ากันได้ดีกับกระเบื้องยางลายไม้สีเข้มให้กลิ่นของการตกแต่งสไตล์อินดัสเทรียลลอฟท์ที่กำลังเป็นที่ชื่นชอบอีกด้วย
กระเบื้องยางลายไม้ ไวนิล ช่วยสำหรับเปลี่ยนบรรยากาศให้อบอุ่น
การตกแต่งบ้านด้วยไม้ยังคงความอมตะอยู่เป็นประจำเพราะเหตุว่าไม้เป็นสัญลักษณ์ชองธรรมชาติความผ่อนคลายและให้ความรู้สึกอบอุ่นแก่ห้องนั้นๆได้อย่างดีเยี่ยม การตกแต่งทั้งผนังแล้วก็พื้นด้วยลายไม้ก็ได้รับความนิยมอย่างมากเพราะเหตุว่าสวยและมีต้นทุนไม่สูง อย่างกระเบื้องยางที่สามารถปูได้ทั้งๆที่พื้นและก็ฝาผนังมีลวดลายสวยสดงดงามให้ความรู้ความเข้าใจสึกเสมือนไม้จริง ไม่มีปัญหาเรื่องปลวกและไม่ลามไฟดูแลรักษาง่ายใช้แทนไม้ได้สบายๆก็ได้รับความชื่นชอบจากผุ้สุดที่รักการแต่งบ้านด้วยเหมือนกัน
บ้านเป็นวิมานของเรา การตกแต่งบ้านให้เกิดความสวยงามน่าอยู่ก็พลอยทำให้เรารู้สึกสุขสบายและก็ชื่นบานเมื่อใดก็ตามได้ใช้เวลาอยู่ในบ้านกับครอบครัวรวมทั้งคนรัก
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : แผ่นปูพื้น

Tags : กระเบื้องยาง,กระเบื้องยางลายไม้
10
คอมพิวเตอร์ / อัพเดท: สั่งทำการ์ตูนAnimation 2D แฟลช ราคาถูก
« กระทู้ล่าสุด โดย diorarmani2000 เมื่อ วันนี้ เวลา 03:56:19 PM »
รับทำการ์ตูนแอนิเมชั่น FLASH 
สนใจติดต่อ LINE:aekdekweb
หน้า: [1] 2 3 ... 10