ผู้เขียน หัวข้อ: องค์การยูนิเซฟ ภาระของใคร  (อ่าน 38 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

มีนาคม 03, 2016, 06:13:02 AM
  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 93
  • Like: +0/-0
  • ขายบุหรี่ไฟฟ้าราคาส่ง
Permalink:ขายบุหรี่ไฟฟ้าราคาส่ง.com: องค์การยูนิเซฟ ภาระของใคร
องค์การยูนิเซฟ
องค์การยูนิเซฟ จัดตั้งขึ้นมากับมีจุดมุ่งหมายที่ พึงปรารถนาให้คุณภาพของเยาวชนดีขึ้น ทีแรก  ที่เริ่มมี องค์การยูนิเซฟ ขึ้นนั้นที่มาหลักก็มาจากผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ทั่วถึงทั้งทวีปยุโรปพร้อมทั้งเอเชียผู้เยาว์ ต้องพบกับสภาพอดหัวโต โรคระบาดที่ยิ่งทวีความป่าเถื่อนขึ้นทุกทีทุกทีจากผลพวงของสงครามโลก แล้วในปี 1946 องค์การยูนิเซฟก็ได้จัดตั้งขึ้น หลังสงครามจบแล้ว 1 ปี ภายใต้ชื่อ UNICE โดยสมัชชาสามัญแห่งองค์การสหประชาชาติได้ร่วมกันลงนามรับรองให้มี องค์การยูนิเซฟสากล ส่วนในเมืองไทย องค์การยูนิเซฟ  ได้จัดตั้งขึ้นหลังจากมี การรับรองการจดทะเบียนแล้ว สอง ปี   โดยในระยะต้นจะเน้นย้ำเรื่องโภชนาการพร้อมกับอนามัยเด็ก กับดำเนินการเรื่อยมาจนปัจจุบัน UNICE ในเมืองไทยมีการทำกรอบข้อตกลงภายใต้ความร่วมมือของสหประชาชาติพร้อมกับรัฐบาลไทยในช่วง ปี 2012 - 16 ซึ่งกรอบสัญญาดังกล่าว จะมีความคล้องจองกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 11 โดยเนื้อหาเป็นส่วนใหญ่จะเน้น ดูแลรักษาเด็ก ลดความเหลื่อมล้ำ และปกป้องสิทธิเยาวชนโดยมีกรอบการทำงานดังนี้
องค์การยูนิเซฟ
การเน้นความเสมอกันกันในสังคมไทย ระหว่างต่างจังหวัดกับเมืองใหญ่ อาทิความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงอาหาร หนังสือ โอสถ
การมุ่งเน้นในข้อความสำคัญเรื่องราวความหวั่นไหวทางเพศ ชาย พร้อมกับ หญิง ความตรงข้ามกันกับเพศ
การเน้นการวางตัวในกลุ่มของ เยาวชน พร้อมกับวัยรุ่น
การเน้นการติดต่อสื่อสารเพื่อการพัฒนาองค์ความเข้าใจ สำหรับสนับสนุนขยายพลานามัย การศึกษาเล่าเรียน โภชนาการ คุ้มครองคุ้มกันเยาวชน
แผนฉุกเฉิน ที่จะอุปถัมภ์ให้ความเกื้อหนุนผู้ประสบภัยทั้ง ก่อนกำหนด กับพร้อมทั้งหลังเกิดเหตุรีบด่วน
การช่วยระดมทุน เพื่อให้เป็นทุนสำรองในการเข้าถึงทุกความเจือจุนของ องค์การยูนิเซฟ ในเบื้องหน้า
องค์การยูนิเซฟ  ประเทศไทยเน้นเป็นอย่างมากที่จะให้ผู้เยาว์พร้อมด้วยสุภาพสตรีมีความเหมือนกับทั้งหมดในประเทศไทย โดยมิต้องมีการแตกร้าวชนชั้น ชนชาติ พร้อมกับ ศาสนา มุ่งให้ทั้งหมดยอมรับฟังน้ำเสียงเยาวชนเยอะขึ้น โดยจะเน้นการทำงานในเรื่อง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ของเด็ก เพศหญิง
การป้องกันผู้เยาว์จากการใช้ความร้ายแรง ทารุณกรรม และประทุษร้ายเยาวชน
การปรับปรุงการกับความอยู่รอดของเด็กแบเบาะ
โรคโรคภูมิคุมกันบกพร่อง พร้อมด้วย ภูมิคุ้มกันบกพร่อง
การรณรงค์สิทธิผู้เยาว์ผู้หญิง
สำหรับ องค์การยูนิเซฟ  ในประเทศไทย สามารถติดต่อได้ที่ เลขที่ 19 ถนน พระอาทิตย์ แขวงบางลำภู เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
หรือติดต่อ 02-356-9499 Fax02-281-6032
องค์การยูนิเซฟ  ภายในประเทศไทยจะดำรงอยู่ได้ก็ต้องได้รับการหนุนจากหลาย หลายหน่วยงาน ภายในไทย องค์การยูนิเซฟ ทำการทำงานร่วมใจเป็นอันดีพร้อมด้วยรัฐบาลไทยในทุกระดับและผู้ช่วยเหลือ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรศาสนา หน่วยงานสหประชาชาติ เพื่อให้กองทุนฉุกเฉินสงเคราะห์เด็กแห่งสหประชาชาติ  ได้ดำรงอยู่พร้อมทั้งขับเคลื่อนองค์กรไปได้ ยกตัวอย่างเช่น
สปท.หรือสำนักงานปลัดกระทรวง ด้วยดำเนินการรวมพร้อมทั้ง องค์การยูนิเซฟ มุ่งเน้น การคุ้มครองเด็กให้มีประสิทธิภาพลดการถูกกลั่นแกล้งของเยาวชน การถูกแสวงประโยชน์จากผู้เยาว์ การละทิ้ง ในขณะเดียวกัน องค์การยูนิเซฟ  ก็ให้การค้ำจุน สปท. เรื่องการขยาย คนของ สปท.ด้วยเพื่อให้ให้การทำการทำงานเต็มศักยภาพ
สท. หรือสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็ก เพราะว่า สท. ดูแลกฎหมายกับแนวทางเกียวกับเยาวชนการที่ องค์การยูนิเซฟ ได้ร่วมมือกับ สท.จะได้เป็นกำลังหลักในการเติมการดูแลเยาวชนไปให้ทั่วถึงยิ่งขึ้น
สพฐ. หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์การยูนิเซฟ กับ สพฐ ได้รวมกันแก้ไขปัญหาการลงโทษผู้เยาว์ในสถานที่เรียน กับได้รวม ขยายแนวนโยบายต่าง ๆที่จะคุ้มกันเยาวชนในโรงเรียน
กรมพินิจฯ ทำการทำงานคลุกกับ องค์การยูนิเซฟ ในการรักษา ให้ความเจือจุนผู้เยาว์ที่ทำผิดกฎหมาย โดย องค์การยูนิเซฟหนุนหลังเงินด้านวิชาการ ความรู้ และแนวทางอื่นๆที่จะคุ้มครองผู้เยาว์จากการกักขัง
กรมการปกครอง ทำหน้าที่ในส่วน การตีทะเบียนการเกิดด้วย องค์การยูนิเซฟ ได้เกื้อหนุนในเรื่องวงจรคอมพิวเตอร์ในการทำงานเพื่อให้ทันสมัย พร้อมด้วย ประสานกับยุคปัจจุบันเพิ่มมากขึ้น
ศบ.จอ.หรือศูนย์อำนวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ ในขึ้นกับของ กรมควบคุมโรค ที่ดำเนินหลักด้านเอดส์ ดำเนินการคลุกคลีกันกับ องค์การยูนิเซฟ แนวแนวทางหลัก ๆ จะเป็นการดูแลรักษาการกระจายเชื้อจากมารดาสู่ลูก
กรมสุขภาพจิตและ องค์การยูนิเซฟ นั้นจะให้ความเอื้อเฟื้อในด้านจิตสังคมแก่เด็กที่อพยพเข้ามาเช่น ชาวโรฮิงญา
สศช.กับสำนักงานกรรมการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ ที่ขึ้นอยู่กับสำนักนายกฯ องค์การยูนิเซฟ ได้เข้าไปดำเนินการร่วมในการให้เงินทองจุนเจือพร้อมด้วยทำความเข้าใจความยากจนไปพร้อม ๆกัน
สป.สช. กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็น คือหลักของ องค์การยูนิเซฟ เลยที่เดียวที่ดำเนินการพัฒนางานระบบออนไลน์ในการจดบัญชีรายชื่อการเกิด
มูลนิธิเข้าถึงโรคภูมิคุมกันบกพร่อง พร้อมกับ องค์การยูนิเซฟ ได้ร่วมกันพัฒนาอารักษ์ทางสังคมเพื่อให้เด็กที่มีลู่ทางรับเชื้อ เอช ไอ วี
TDRI กับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย องค์การยูนิเซฟ ได้ร่วมกันทำความเข้าใจเศรษฐกิจในหลาย ๆด้านที่แตะต้องกับเด็ก
มหาลัยขอนแก่น  โดยมีคณะแพทยศาสตร์ ทำหน้าที่คลุกคลีกับ องค์การยูนิเซฟ ในการร่วมแรงร่วมใจเด็กที่ได้รับเชื้อ HIV พร้อมด้วยการเข้าถึงยาต้านภูมิคุ้มกันบกพร่อง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย องค์การยูนิเซฟ ได้หนุนหลัง คณะนิเทศศาสตร์ ของมหาลัย สำหรับทำความเข้าใจการนำเสนอข่าวสารที่ยุ่งเกี่ยวกับผู้เยาว์ ในเรื่องต่างๆที่กระทบต่อผู้เยาว์
มหาลัยธรรมศาสตร์ องค์การยูนิเซฟ มอบให้การส่งเสริมทุนทรัพย์และวิชาการแก่ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  ของมหาลัย สำหรับสนับสนุนทักษะการทำงานร่วมมือกับเยาวชนและครอบครัว
มหาวิทยาลัยมหิดล และ องค์การยูนิเซฟ ได้ช่วยให้องค์กรต่าง ๆได้ฟังรู้เรื่องในเรื่องอารักษ์ผู้เยาว์ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น เช่นว่า ปัญหาไฟใต้ที่ต่อเนื่องมาถึงปมปัญหาเด็กไม่มีพ่อแม่สอดส่อง จนในที่สุดก็กลับกลายเป็นหนึ่งในปัญหาไฟใต้
                ข้าจะเห็นว่า องค์การยูนิเซฟ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมส่งเสริมงานในหลาย ๆ องค์กรต่างๆนาๆองค์กร ทั้งนี้โดยสาเหตุหลักก็จะเป็นเพื่อช่วยเหลือ กับ เอาใจช่วยให้ผู้เยาว์ไม่เป็นอันตรายแทบทั้งสิ้น นับตั้งแต่ที่ได้มี ยูนิเซฟขึ้นมาในไทย ปมปัญหาเยาวชนได้ริเริ่มเบาบางลงเรื่อย ๆ ทั้งๆ ที่ความแตกต่างทางสังคมจะทวนทางกับการพัฒนาก็ตามที ด้วยเหตุนี้ดิฉันจึงยังต้องต้องมี  “ องค์การยูนิเซฟ “ อยู่คู่สังคมสยามต่อไป

ที่มา : https://www.unicef.or.th/supportus/th

Tags : องค์การยูนิเซฟ,องค์กรยูนิเซฟ,องค์การยูนิเซฟไทยแลนด์
 
แบ่งปันกระทู้นี้...
สำหรับเว็บบอร์ด
(BBCode)
สำหรับเว็บไซต์หรือเว็บบล็อก
(HTML)


Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40